Agility är numera en sport, i betydelsen att det är något som människor kan utöva som motion. Det är resultatet av en dom i förvaltningsdomstolen i Göteborg, en dom som får betydelse för vilken skatt som ska betalas på agilityarrangemang.

Paret Anita och Thommy Pettersson i Getinge i Halland driver en agiltiyanläggning. Skatteverket hävdade att den skulle betraktas som en anläggning för hundar, och inte som en sportanläggning för människor. Därmed skulle momsen som paret betalade vara 25, och inte sex procent. I reda pengar innebar detta att makarna Pettersson skulle betala 14 000 kronor extra i moms.

Men förvaltningsdomstolen i Göteborg gör en annan bedömning. De flesta som håller på med sporten i Sverige skulle nog göra samma bedömning: agility är ansträngande även för människan, som ska springa bredvid och ge instruktioner. Därmed är det att betrakta som en sport, i skatterättslig bemärkelse, vilket berättigar till en lägre momssats.

– Det handlar om en gränsdragning mellan vad som är idrott och vad som inte är idrott, det är alltid jättesvårt, säger Martin Loeb, rättslig expert på Skatteverket, till TT.

Vilka regler gäller?

Moms, eller mervärdesskatt, är en av statens viktigaste inkomstkällor. Den normala momsen i Sverige är 20 % av försäljningspriset till kunden, alltså ett påslag på 25 %. Det finns också en 12-procentig momssats, för livsmedel, restaurang- och cateringtjänster, hotell och camping samt försäljning av egna konstverk.

Den sexprocentiga momsen gäller ett stort antal vitt skilda områden, och det är inte alltid enkelt att avgöra om ett område omfattas av den lägre eller den högre momssatsen. Momsen på ponnyridning är 25 %, medan momsen på idrottsevenemang och idrottsverksamhet är sex procent. Där syftet är något annat än motion eller tävling gäller dock en momssats på 25 %. Mer om reglerna finns att läsa på Skatteverkets sida om momssatser.

Flera områden, som sjukvård, studiecirklar och lotterier, är undantagna från moms.