För att nå framgångar på agilitybanan gäller det att man känner sin hund väl. Ett sätt att komma närmare sin fyrbenta vän, och lära sig att förstå dess psyke, är att gå till en hundpsykolog.

En hundpsykolog arbetar med hundens psyke, på samma sätt som en vanlig psykolog arbetar med människans psyke. Faktum är att många hundpsykologer har en vanlig psykologutbildning i grunden, och flera av dem säger att likheterna mellan hundar och människor är större än man skulle kunna tro. Kanske är det denna likhet som har gjort att hundens och människans historia är så förknippade med varandra. Precis som människor kan hundar drabbas av olika typer av psykiska trauman och psykisk ohälsa, och precis som hos människor kan dessa behandlas.

Pionjären Anders Hallgren

Den första hundpsykologen i Sverige var Anders Hallgren. Vissa hävdar att han är världens första hundpsykolog, men enligt hans egen hemsida är det inte säkert att det är så. Dock var han den första psykologen i Europa som helt och hållet inriktade sig på hundar, och på samspelet mellan människa och hund. Han har bl.a. utarbetat metoder för att analysera stress och smärta hos hundar, för att kunna hitta de bakomliggande orsakerna till olika typer av problembeteenden.

Stress kan bero på många saker, bl.a. på understimulering. Redan 1978 visade Hallgren i en studie att många hundar är understimulerade. Genom mental aktivering kan man minska hundarnas uppdämda energi, och först därefter går det att inleda träning för att komma till rätta med problematiska beteenden.

Hallgren har skrivit mer än 30 böcker, av vilka flera har översatts till andra språk. För den som vill ha en introduktion till hundpsykologi rekommenderas Hundens gyllene regler eller Problemhund och hundproblem. Han var också en av de första som tränade hundar till att upptäcka mögel i hus, och har även varit delaktig vid utvecklandet av program för träning av ledar- och servicehundar för personer med olika funktionsnedsättningar. Mer om Anders Hallgren finns att läsa i den här artikeln.

Hundpsykologin idag

Hallgren började sin bana som hundpsykolog på 70-talet, då många hade en helt annan syn på hundar än vad vi har idag. Då var hunden för de flesta bara ett djur, och om den uppvisade problembeteenden skulle den avlivas. Idag är hunden för de allra flesta hundägare en familjemedlem, och att avliva en hund uppträder problematiskt i vissa situationer är otänkbart. Då ökar efterfrågan på olika typer av vård och terapi.

En hund kan inte uttrycka sig genom ord, så en stor del av hundpsykologens arbete handlar om att analysera hunden utifrån dess beteende, samt genom frågor till husse och matte. Behandlingen består oftast i att förändra en eller flera saker i hundens livssituation, men det går också att använda kognitiv beteendeterapi, en metod som används för att bota fobier hos människor. En hund som är rädd för smällare kan t.ex. få lyssna på en ljudfil med smällar.

Vem som helst får dock kalla sig hundpsykolog, vilket gör att det finns en del charlataner. Den som kontaktar en hundpsykolog bör försäkra sig om att denna är medlem i IMMI, den nordiska branschorganisationen för hundpsykologer och instruktörer. I Sverige finns idag ungefär 70 hundpsykologer som är anslutna till organisationen.